Datum: 26-05-2019
JU BKC "Alija Izetbegović"     Trg šehida br. 11     035 631 881

Saradnja BKC-a i Agencije za razvoj: Uskoro seminar „Aktivno traženje posla“

Mr. sc. Edin Glogić, direktor agencije za razvoj općine Kalesija i Fahrudin Sinanović, direktor JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija, razgovarali su o  saradnji Agencije i BKC-a.  I jedan i drugi direktor su saglasni da je znanje osnovni i glavni resurs za razvoj bilo koje zajednice.

Saradnja će se ogledati u vidu zajedničke organizacije raznih tribina, predavanja, seminara, radionica i drugih edukativnih sadržaja, kako bi građani bili u prilici da usvajaju i one vještine koje se ne stiču u formalnom obrazovanju, a koje su u današnjem vrijeme vrlo važne i u biznisu i u svakodnevnom životu. Jedna od aktivnosti bitće i serijal tribina pod nazivom „Moj put do uspjeha“, na kojima će uvodničari biti uspješni ljudi iz Kalesije i iz cijele BiH.

Prvi dogovoreni zajednički projekat Agencije za razvoj i BKC-a jeste organizovanje edukativnog, interaktivnog, seminara „Aktivno traženje posla“. Seminar će biti besplatan a moći će učestvovati 20 osoba.

Teme koje će biti obrađene na seminaru su: Kao napisati CV i šta se postiže CV-jem/biografijom? Pretraživanje skrivenog tržišta poslova; Odabir i istraživanje ciljanih kompanija; Konkretizacija posla koji želite raditi; Aktivno traženje posla – tehnike i mapiranje željenih poslova; Priprema za poslovni intervju; Pitanja za vrijeme intervjua; Kako odgovoriti na “teška pitanja”…

Partneri u realizaciji seminara su udruženja „Proaktiva“ i „Korak“. Naknadno će biti utvrđen termin održavanja seminara.

Aktuelnosti
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com